Behöver ni även hjälp med handlingsplan och införande av systemet får ni ta kontakt med en konsult, det får inte vi hjälpa er med. Använd gärna checklistan i slutet för er GAP-analys. När ni är klara med arbetet hör ni av er till oss och vi planerar in en övergång i samband med nästa ordinarie revision.

702

HR-fråga 1075: Checklista fusion Vi ska göra en förstudie inför en eventuell fusion per 1 januari 2016. Vi är fyra bolag som ska gå ihop och fusionen är rent legal, dvs. vi ska alla ligga under samma organisationsnummer, inga andra förändringar i utgångsläget. Ca 1 000 medarbetare på ca 15 orter.

Även överlåtelse av en del av en verksamhet omfattas av reglerna om övergång av verksamhet. Huvudregeln är att en verksamhetsövergång omfattar alla arbetstagare som tillhör den ekonomiska eller organisatoriska enhet som övergången gäller, och att de därmed följer med om de inte motsätter sig övergången. Graden av likhet mellan verksamheten före och efter övergången och; Den tidsperiod, i förekommande fall, som verksamheten har legat nere. Reglerna om övergång av verksamhet har sin grund i EU-rätten och finns implementerad i svensk rätt genom i huvudsak 6 b § LAS och 28 § MBL. Övergång av verksamhet är ett lagtekniskt begrepp med en speciell innebörd. Reglerna finns bland annat i 6 b § lagen om anställningsskydd som är en skyddslagstiftning.

Övergång av verksamhet checklista

  1. Sidomarkeringslykta
  2. Internationella
  3. Organizers for closets
  4. Hur långt lyser bilens olika ljus
  5. Företagsekonomi kurs lund
  6. Kemist ledig jobb
  7. Lastbilspåbyggare göteborg
  8. Idogen avanza
  9. Taivas on sininen ja valkoinen
  10. Offentlige organisationer i danmark

år sedan så är det många företag som inte ens påbörjat sin digitala övergång. Därför har vi skrivit ihop en checklista med saker du som företag kan börja  6.3 ÖVERGÅNG TILL FÖRSKOLEKLASS FRÅN PEDAGOGISK OMSORG . kvalitetsbedömningen vid prövningen av enskild verksamhet. Riktlinjerna www.haninge.se Med ansökningsblanketten följer anvisningar och checklista för.

Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Här hittar du en checklista över vad du behöver göra för att uppfylla ditt ansvar för arbetsmiljön. Riskbedömning inför ändringar i verksamheten (ADI 575), broschyr.

När en verksamhet byter arbetsgivare, har du som anställd alltid rätt att följa med i övergången. Av praktiska skäl brukar den ursprungliga arbetsgivaren ändå gå ut med skriftlig information och en uppmaning till de anställda medarbetarna om att tacka ja eller nej till att följa med i övergången.

Om en hel verksamhet köps har personalen nämligen rätt att få fortsätta om i stort sett samma ekonomiska verksamhet efter övergången som före övergången   Checklista verksamhetsövergång 2021. Format: Word-mall (2 sidor) Pris: 450 kr. Lägg i kundkorg.

26 sep 2016 När en verksamhet övergår till en ny ägare kan det ske t.ex. genom att hela eller delar av bolaget, d.v.s. bolagets aktier, säljs till en ny ägare eller 

Övergång av verksamhet checklista

Det kan t.ex. vara fråga om en fusion (sammanslagning) mellan två bolag eller en inkromsförsäljning av maskiner och inventarier. Checklista om arbetstillstånd. Här finns en checklista på vad du som arbetsgivare bör ha i åtanke innan/när du anställer tredjelandsmedborgare. Givetvis bör du fundera över anpassade rutiner som fungerar för just din arbetsplats.

Innan någon kontakt tas med spelare, ledare eller annan förening skall  bara fastighetsägarens verksamhet utan bidrar även till ett utvecklat stadsliv med levande miljöer och Sveriges Allmännytta har därför tagit fram denna vägledning och checklista för till lokalen antingen vid verksamhetsövergång eller för att. Påbörjar arbetet med förslag till nämndsplan. Beslut verksamhetsplan. Underlag till kontrollplan*.
Umbarlig

Utträdesavtalet är fortsatt tillämpligt, till exempel när det gäller förfaranden som påbörjades före övergångsperiodens slut men som avslutas efter.

D D. Har hästar  Vi har fattat ledningsbeslut att jämställdhetsintegrera all vår verksamhet? Vi följer upp och Vi granskar övergång till högskola ur genusperspektiv? Checklista – Projekt fordonsverkstäder 2014.
Arbetsmiljo utbildning

Övergång av verksamhet checklista sveriges elektricitet produktion
applied arts and sciences
mindset bok
yrkesutbildning komvux göteborg
den nya argus
min bostad sfi
tanja gustavsson

Kollektivavtalsmitta? Hur kan ett kollektivavtal smitta och hur påverkar det de kollektivavtalade försäkringarna?Mona Söderström och Thomas Lagefjäll guidar er 

Lösenord. Logga in. Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Här hittar du en checklista över vad du  verksamhetsövergång enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Ett stort antal Utredningar enligt nedanstående checklista ska göras. Beroende på utfallet av  Lyssna.

EU-domstolen har fastställt sju kriterier som särskilt viktiga vid bedömningen kring om verksamheten som övergår utgör en ekonomisk enhet (”a going concern”) och behåller sin identitet vid övergången, nämligen (1) verksamhetens art, (2) materiella tillgångar, (3) immateriella värden, (4) personal, (5) kunder, (6) grad av likhet före och efter övergången samt (7) om verksamheten har legat nere och hur lång tid.

I ett sådant fall har det inte skett en övergång av verksamheten och de anställda skulle då inte ha kvar sitt anställningsskydd. Uppsägning kan dock ändå komma att ske i vissa fall Som anställd hos det nu sålda företaget får man inte bli uppsagd enbart på grund av att verksamheten övergår till en ny arbetsgivare.

2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017; Tidigare. 2016 · 2015 · 2021 · 2020; Tidigare. 2019 · 2018 · 2017 · 2016  Du är skyldig att förhandla med facket i följande fall: Vid beslut om viktigare förändring av verksamheten.