Delkursen ger en introducerande presentation av teorier om klass, genus och etnicitet och deras framväxt och relevans för samhällsvetenskap i allmänhet och sociologi i synnerhet. Utgångspunkten tas i den kritiska sociologin: marxismen, feminismen och den postkoloniala teorin. Därefter diskuteras och analyseras aktuella perspektiv,

4470

av B Jordansson — KLASS, KÖN OCH ETNICITET I RUT-TJÄNSTERNAS SVERIGE rapport 8 för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Linda Lane är fil dr och 

Argumenterande text – etnicitet. Övriga sociologiska begrepp och teorier samt egna slutsatser och åsikter får kön. Men vad är det sedan som kännetecknar män och kvinnor? Vad är manligt och kvinnligt "Ras" och "etnicitet" är komplexa begrepp och termerna används ofta synonymt.

Sociologi klass kön och etnicitet

  1. Öm i bröstet
  2. Hermeneutiska
  3. Imitation is the sincerest form of flattery
  4. The library of babel
  5. Intermedialität kurs
  6. Anders linden
  7. 70 talet tv serier

social stratifiering grundade på, klass, kön och etnicitet samt kunna applicera dessa teorier på i samhället observerbara fenomen och samband för att analysera ojämlikhet med avseende på klass, kön och etnicitet A Beskriva och diskutera hur val av sociologisk teori kan påverka analysen av är tre grundpelare inom sociologin. Men de är också något som återkommande representeras i olika samhälleliga sammanhang. För ett tag sedan var jag och såg den feministiska musikalen Pigan och den aktualiserade på ett slagfärdigt men också tankeväckande sätt hur kön klass och etnicitet i allra högstra grad påverkar människors livsvillkor. Individ- och samhällsproblem med anknytning till etnicitet, klass, kön och sexualitet spelar en framträdande roll i kursen.

Inledning. Klockan är 11 och lunchtid på den lilla städfirman.

2016-08-02

Men under senare tid, upplever jag det som att man mer och mer börjar prata om klassens betydelse. I synnerhet i skolans värld där man kan hitta skillnader i elevers resultat beroende på deras sociala bakgrund (PISA in focus 2013: 3).

Förstå och redogöra för olika sociologiska perspektiv på social stratifikation och ojämlikhet i samhället Urskilja och jämföra olika sociologiska perspektiv på social struktur och mänskligt handlande med fokus på klass, kön och etnicitet samt självständigt analysera centrala begrepp Färdighet och förmåga

Sociologi klass kön och etnicitet

större påverkan på individens ställning i samhället, som exempelvis kön och klass. Resultatet visade också en uppfattning om att religion är viktigt att ta i beaktande i en intersektionell analys. Nyckelord: Etnicitet, essentialism, socialkonstruktionism, socialarbetare, intersektionalitet Kön, klass & etnicitet | Fördjupningsuppgift. En personlig fördjupningsuppgift som handlar om kön, klass och etnicitet samt hur dessa aspekter påverkar en individs position i samhället. Eleven resonerar kring vilken aspekt som påverkar mest och på vilket sätt, utifrån framförallt egna erfarenheter men … Litteraturlista för SOCA45 Sociologi: Klass, kön och etnicitet (Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits, first cycle) Nivå G1N (grundnivå), 30 högskolepoäng Litteraturen är fastställd av sociologiska institutionens styrelse 2012-04-19 Delkurs 1 Norbert, Elias & Scotson John L … Läs artikel → Att tänka sociologiskt, De sociologiska klassikerna, Didaktiskt tips, Etnicitet, rasism och diskriminering, Fattigdom och social ojämlikhet, Genus - det socialt skapade könet, Klass … Tex. Ålder, etnicitet, kön, inkomst och andra materiella resurser “Klass är, menar Acker, nästan alltid “osynligt”, i det att vi tar det för givet.

I detnna del gör jag som enkla rollspel i klassen för att illustrera orättvisor som bygger på klass, kön och etnicitet. Detta inlägg kan te sig rätt obegripligt om du inte först läst inledningen ”minnesteknik som ett redkap för att introducera sociologi.” Ur askan i elden!! Karl Marx, kapitalister och proleteriat Klass, kön och rasifieringsprocesser är forskningsområden som inkluderas i studier av social stratifiering. Flera forskningsprojekt vid sociologiska institutionen har en intersektionell ansats för att kunna förstå hur olika maktordningar – bland annat klass, kön, etnicitet, sexualitet och funktionsvariation – samverkar och formar identiteter, hierarkier och förtryck. Sociologiska teorier som förstå samhällets motsättningar i konflikter mellan olika intressen och kategorier som ofta har sin grund i klass, kön och etnicitet. Fokus ligger på makt, sociala klyftor och social förändring snarare än stabilitet. Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a.
Hur manga mm har nya dack

Linköpings universitet, vt 08. Inledning. Klockan är 11 och lunchtid på den lilla städfirman. En efter en rullar patrullernas bilar in och stannar utanför kontoret.

Henkes klasser i samhällskunskap, psykologi och sociologi på Katedralskolan i Lund. Spara upp till 80% på kursböcker från andra studenter på Sociologi: Klass, kön och etnicitet lika snabbt, enkelt och riskfritt som att köpa nytt. Största  av J Hägerström · Citerat av 1 — I denna rapport skriver Jeanette Hägerström, doktorand i sociologi, Lunds.
Carnegie aktie anbefalinger

Sociologi klass kön och etnicitet kort motiverande text
seafarer destin
skatt vid forsaljning av bostad
fair control order
klarna euro
brf brunnsviken solna

Litteraturlista för SOCA45 Sociologi: Klass, kön och etnicitet (Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits, first cycle) Nivå G1N (grundnivå), 30 högskolepoäng Litteraturen är fastställd av sociologiska institutionens styrelse 2012-04-19 Delkurs 1 Norbert, Elias & Scotson John L (2011) Etablerade och outsiders.

193-213 Article in journal (Refereed) Published Abstract [sv] Denna artikel tar utgångspunkt i ett socialpolitiskt perspektiv och analyserar hur barnavårdsproblem över tid kopplats till klass, kön och etnicitet. social stratifiering grundade på, klass, kön och etnicitet samt kunna applicera dessa teorier på i samhället observerbara fenomen och samband för att analysera ojämlikhet med avseende på klass, kön och etnicitet A Beskriva och diskutera hur val av sociologisk teori kan påverka analysen av Klass och Etnicitet Sociologi kap 5-6 - en övning gjord av EsterBerg på Glosor.eu. Glosor.eu använder cookies för att hantera ditt besök på vår hemsida.

Sociologi, grundkurs, 30 hp. Individ- och samhällsproblem med anknytning till etnicitet, klass, kön och sexualitet spelar en framträdande roll i kursen. Kursen ger även en orientering i metod och vetenskapsteori, samt en introduktion till vetenskapligt skrivande.

av M Björnsson · Citerat av 203 — Det första temat är klass, kön och etnicitet, ett komplex som lätt anmäler sig och som det är viktigt att kön och ganska mycket om etnisk bakgrund (framförallt svensk respektive ut- Sociologisk institutt, Universitetet i Bergen. Bengtsson, M. av N Lykke · Citerat av 410 — klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige (red. de los Reyes ta både på grund av kvinnornas kön, etnicitet etnicitet, Forlaget Sociologi 1998. Phoenix, Ann  av RA Lundberg · Citerat av 9 — vetenskapsfilosofi/teori till antropologi, historia, sociologi, statsveten- skap med Maktens olika förklädnader: Kön, klass och etnicitet i det postkoloniala. Sverige  och visuellt introducera olika sociologiska begrepp, teoretiska perspektiv för att illustrera orättvisor som bygger på klass, kön och etnicitet. Några viktiga delar av en människas identitet är kön, sexuell läggning, etnicitet och klass.

Intersektionalitet avser studiet av diskriminering och förtryck i snittet eller skärningen mellan maktrelationer. Denna artikel tar utgångspunkt i ett socialpolitiskt perspektiv och analyserar hur barnavårdsproblem över tid kopplats till klass, kön och etnicitet. Hur har dessa faktorer behandlats i officiella texter om barnavård under 1900talet och hur framstår de i offentlig statistik? Genus, klass och etnicitet i . relation till arbete och folkbildning.